NL EN

Maatschappelijke partners

Logo EFA

Partnership EFA (European Federation of Allergy and Airways diseases)

SIG Air Handling International is een partnership aangegaan met de EFA (European Federation of Allergy and Airways diseases patients' associations). Dit is een overkoepelende organisatie die op Europees niveau 39 nationale belangenverenigingen afkomstig uit 25 landen vertegenwoordigt. Deze verenigingen hebben allen verantwoordelijkheid op het gebied van luchtwegaandoeningen en/of allergiën.

De zorg voor een gezond binnenklimaat heeft tenslotte meer raakvlakken dan alleen koeling, verwarming en comfort. Een gezond binnenklimaat heeft namelijk ook een positieve invloed op het ziekteverzuim. De EFA maakt de regelgeving van de Europese Unie op het gebied van binnenklimaatbeheersing inzichtelijk en toegankelijk, waardoor we als partner goed geïnformeerd blijven. Meer informatie over de EFA is terug te vinden op de website www.efanet.org.

Logo Stichting Homeplan

Partnership Stichting Homeplan

Al zeer geruime tijd steunt SIG Air Handling Nederland als duurzaam partner Stichting Homeplan. Dit is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die bouwt aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en zuidelijk Afrika. Inmiddels zijn er al ruim 3.700 huizen voor én met arme families gebouwd.  

De steun bestaat niet alleen uit een financiële bijdrage. Regelmatig gaat er iemand namens onze organisatie mee op een bouwreis om samen met de lokale bevolking een huis te bouwen voor een kansarme familie. Voor meer informatie over de Stichting Homeplan verwijzen we41 u graag naar de website www.homeplan.nl.

Erkend leerbedrijf

SIG Air Handling Nederland werkt samen met diverse scholen met verschillende leerrichtingen. Vanuit deze scholen komen de studenten naar de verschillende bedrijven binnen SIG Air Handling Nederland om praktijkkennis en ervaring op te doen. Deze bedrijven beschikken dan ook over het predicaat Erkend leerbedrijf vanuit verschillende opleidingen. Uiteindelijk heeft dit er ook toe geleid dat er diverse stagiaires na afronding van hun stage bij SIG Air Handling Nederland in dienst zijn getreden. Daarnaast werken we met diverse sociale werkvoorzieningen samen om hen ook een goede kans te bieden in onze maatschappij. Voor meer informatie over het Erkend Leerbedrijf kunt u terecht op www.s-bb.nl.